Bibliografía

A seguir ofrecemos unha selección, non exhaustiva e en constante crecemento, de bibliografía e webografía onde aparece recollida mitoloxía da provincia da Coruña.

Bibliografía

 • Alonso Troncoso, Víctor. Á carón do camiño: as lendas de cidades asolagadas, en O Camiño inglés e as rutas atlánticas de peregrinación a Compostela. II Aulas no Camiño (1997. Ferrol), José Leira López-Vizoso (coord.). A Coruña: Universidade. Servizo de publicacións, 1997.
 • Aparicio Casado, Buenaventura. A sociedade campesiña na mitoloxía popular galega. Santiago de Compostela: Biblioteca de Divulgación, Serie Galicia, Universidade de Santiago de Compostela, 2002.
 • Arizaga Castro, Álvaro R. “Vellas son as cousas. Folklore, mitoloxía e antropoloxía da xente maior na Galiza e arredores”. SEMATA. Vejez y envejecimiento en Europa occidental (2007) Universidade de Santiago de Compostela.
 • Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. “Actas da VI Xornada de Literatura de Tradición Oral, Historias, mitos e monstros do Mar de Galicia”. Escrita Contemporánea (2013), Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega.
 • Balboa Salgado, Antonio. As cidades asolagadas: as augas e o alén en Galicia. Noia: Keltia (Toxosoutos), 2006.
 • Balboa Salgado, Antonio. A RAÍÑA LUPA. As orixes pagás de Santiago. Santiago de Compostela: Edicións Lóstrego, 2005.
 • Balllester, Xaverio. “Mitología galaica primordial”. Fol de veneno. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza, nº 9, Sociedade Antropolóxica Galega, 59-86. Santiago de Compostela: Sociedade Antropolóxica Galega (2020). Consultado 8 de novembro de 2021. https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/77585/143112.pdf?sequence=1&isAllowed=y ]
 • Burgoa, Juan José. “As cidades asolagadas de Galicia”. Revista de investigación “Etnografía”, 2 (2010). Consultado 8 de novembro de 2021. https://mesondoforno.com/as-cidades-asolagadas-de-galicia/
 • Camarena, Julio e Maxime Chevalier. Catálogo tipológico del cuento folklórico español: cuentos de animales. Madrid: Editorial Gredos, 1997.
 • Camarena, Julio e Maxime Chevalier. Catálogo tipológico del cuento folklórico español: cuentos religiosos. Madrid: Centro de Estudios Cervantinos, Madrid, 2003.
 • Carré Alvarellos, Leandro. As lendas Tradizionaes Galegas. Porto. Museu de Etnografia do Porto, 1969. Consultado o 8 de novembro de 2021. https://archive.org/details/lendastradizonaiscarrealvarelhosleandro
 • Corzo, Manuel Ángel. El Cancionero de Galicia : colección de leyendas historicas y tradiciones populares de Galicia. Santiago de Compostela: Establecimiento Tipográfico de José Rodriguez y Rubial, 1861. Consultado o 8 de novembro de 2021. http://biblioteca.galiciana.gal/gl/consulta/registro.cmd?id=4754
 • Cuba, Xoán R., Xosé Miranda e Antonio Reigosa. Dicionario dos seres míticos galegos. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1999.
 • Colexio Público De Xove. A fonte da vida longa. Lugo: Concello de Xove, 1989.
 • Cunqueiro, Álvaro. “M. de Saussure viaja a los Alpes”. En Viajes imaginarios y reales (publicado inicialmente o 24 de abril de 1955), selección e prólogo de C. A. Molina, Tusquets Editores, 1986.
 • Dans, Manuel. “Un repaso á Sada lendaria”. A Xanela (outono 2017). Consultado o 8 de novembro de 2021. https://docplayer.com.br/40828186-A-xanela-revista-cultural-das-marinas.html
 • Fernández Carrera, Xan X. Lendas da Costa da Morte, Edicións Embora, 2017.
 • González Reboredo, J. M. El folklore de los castros gallegos, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1971.
 • González Reboredo, J. M. Lendas Galegas de Tradición Oral. Vigo: Galaxia, 1983.
 • Lema, Manuel J. “Crónica de aviación. El Escoler”. El Compostelano, 28 de agosto de 1927.
 • Lisón Tolosana, C. Antropología cultural de Galicia. Madrid: Siglo XXI, 2004.
 • Mandianes Castro, Manuel. “Folclore, etnografía y etnología en Galicia”. Historia de la Antropología española, 57-71 (1991), Marcombo.
 • Mariño Ferro, Xosé Ramón e Xosé Manuel González Reboredo. Dicionario de Etnografía e Antropoloxía de Galiza. Vigo: Edicións Nigratea, 2010.
 • Miranda, Xosé e Antonio Reigosa. Cando os animais falaban. Cen historias daquel tempo. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2002.
 • Monteagudo García, Luis. “La cirugía en el Imperio Romano”. Anuario Brigantino, no 23 (2000): 90-99.
 • Monteagudo García, Luis. “Palafitos, problemas y leyendas”. Revista de Dialectología y Tradiciones populares, Tomo XIII (1957), Madrid.
 • Noia Campos, Camiño. Catálogo tipolóxico do conto galego de tradición oral. Clasificación, antoloxía e bibliografía. Vigo: Universidade de Vigo, 2010.
 • Parafita, Alexandre. Os Provérbios e a Cultura Popular. V. N. Gaia: Gailivro, 2007.
 • Pena Graña, A. Narón un concello con historia de seu v. 1. Narón: Concello de Narón, 1991.
 • Piñeiro de San Miguel, Esperanza e Andrés Gómez Blanco. De lenda en lenda. Camiños máxicos polo noroeste de Galicia. Santiago de Compostela: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Dirección Xeral de Política Lingüistica, 1999.
 • Quintía Pereira, Rafael. Alicornio. O poder do corno de unicornio na medicina tradicional galega. Ourense: Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA), 2013.
 • Quintía Pereira, Rafael. Deuses, mitos e ritos do Monte do Seixo. Grupo de Estudos Etnográficos Serpe Bichoca, 2010.
 • Reigosa, Antonio. Guía ilustrada da Galicia invisible. Vigo: Ed. Xerais, 2010.
 • Reigosa, Antonio. Trece noites, trece lúas. Libro das marabillas do Nadal. Vigo: Ed. Xerais, 2011.
 • Reigosa, Antonio. Galicia Encantada. O país das mil e unha fantasías. Vigo: Ed. Xerais, 2014.
 • Reigosa, Antonio. Guía de campo da Galicia Encantada Dos seres míticos e os lugares que habitan. Vigo: Ed. Xerais, 2020.
 • Rielo Carballo, Isaac. ”Cancioneiro da Terra Chá (Pol)”. Cuadernos del Seminario de Sargadelos, 35 (1980), Ed. do Castro, Sada.
 • Risco, Vicente. “Etnografía e folklore de Melide”. En Terra de Melide: 323-434, publicado polo Seminario de Estudos Galegos. Santiago de Compostela: Editorial Nós, 1933.
 • Risco, Vicente. “Etnografía: Cultura espiritual”. En Historia de Galiza, Tomo 1, dirixido por Ramón Otero Pedrayo. Buenos Aires: Editorial Nós, 1962.
 • Risco, Vicente. Obras completas. Volume 3: Etnografía. Vigo: Ed. Galaxia, 1994.
 • Rivera Rouco, Enrique: Estudio sobre la historia de Puentes de García Rodríguez y su comarca. As Pontes de García Rodríguez: autoedición, 1976.
 • Seminario de Estudos Galegos. Terra de Melide. Santiago de Compostela: Editorial Nós, 1933.
 • Taboada Chivite, Xesús. Ritos galegos de Nadal. Colección Alicerces nº3. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, 1992.
 • Teijeiro Rey, Xoán Xosé. Seres galegos das augas: mitoloxía comparada. Noia: Keltia (Toxosoutos), 2002.
 • Valenciano, Ana. “Los romances tradicionales de Galicia: catálogo ejemplificado de sus temas”. Tese doutoral, Universidad Complutense de Madrid, 1994. url: https://eprints.ucm.es/id/eprint/3358/
 • Vales Villamarín, Francisco. “El marco del Monte Medela”. Anuario Brigantino 22 (1999): 11-20. Consultado o 8 de novembro de 2021. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2507483
 • Vaqueiro, Vítor. Mitoloxía de Galiza. Lendas, tradicións, maxias, santos e milagres. Vigo: Ed. Galaxia, 2011.
 • Vila Rivera, Luz. “La “Torre da Moa” (Traba, Lage, Coruña) y sus leyendas.”. La Noche, 21 de febreiro de 1948.
 • Villa-Amil y Castro, José. Antigüedades prehistóricas y célticas de Galicia. Lugo: Imprenta Soto Freire, 1873. Consultado o 8 de novembro de 2021. http://biblioteca.galiciana.gal/gl/consulta/registro.do?id=7449

Webgrafía